โครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

โครงการ ป่าไม้และการเกษตร (for/agr) โครงการด้านการจัดการของเสีย (waste) โครงการด้านพลังงาน (energy) โครงการ อื่น ๆ (other) ข้อมูลประกอบการคำนวณ

โครงการวิจัยวิทยาเขตกำแพงแสน ปี 2017 Research Projects

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด ทักษะการบันทึกที่สำคัญสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ( intellibond Cu Zn

บางจาก เดินหน้าโครงการกรีนอิมแพค ผุดแพลทฟอร์ม 9ไร่ ช่วย

บางจาก เดินหน้าโครงการกรีนอิมแพค ผุดแพลทฟอร์ม 9ไร่ ช่วยเกษตรกรเซฟเงิน จัดหาโดรนฉีดพ่นปุ๋ย "บางจากมองว่าเป็นหนึ่งใน

ศัพท์ธรณีวิทยาทั่วไป อักษร MRวิชาการธรณีไทย

malachite มาลาไคต์ แร่ทองแดงชนิดหนึ่ง สีเขียวสด มีสูตรเคมี Cu 2 CO 3 (OH) 2 ผลึกอยู่ในระบบหนึ่งแกนเอียง ความแข็ง ๓.๐-๔.๐ ความถ่วงจำเพาะ ๓.๙

พนักงาน การบินไทย แห่เออร์ลี่เกือบ 5 พันคน ใกล้เคียงเป้า

โครงการลาระยะยาว(lw20) เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 พ.ย.63-30 เม.ย.64 โดยจ่ายเงินรายเดือนตลอดระยะเวลาในอัตรา 20 ของเงินเดือนสุดท้าย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

special topics in computer control systems and intelligent systems i (internal combustion engine control unit) seminar ii (research proposal writing) seminar iii (research article writing) ชัยวัฒน์ พรหมเพชร รัตนพล ฉิมมี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

special topics in computer control systems and intelligent systems i (internal combustion engine control unit) seminar ii (research proposal writing) seminar iii (research article writing) ชัยวัฒน์ พรหมเพชร รัตนพล ฉิมมี

โครงการผลิตพลังงานทดแทน ก๊าซไบโอมีเทนอัด( CBG)

โครงการผลิตพลังงานทดแทน ก๊าซไบโอมีเทนอัด 8 000 ไร่ มีการเลี้ยงสัตว์เป็นจ้านวนมาก ในพื้นที่ 700 ไร่ ซึ่งใน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังเพื่อสุขภาพจากแป้งแก่นตะวัน

ยอดขายสินค้าเพื่อสุขภาพในไทยที่มีอัตราเติบโตถึงร้อยละ 27 จากป จากยอดขาย 157 2116.4 ล้านบาท ในป 2013 เป็น 198 947.8 ล้านบาท ในป 2017 6