รื้อปมปัญหา โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ทำไมชาวบ้านถึงต้องค้าน

โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา เป็นหนึ่งในแผนการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด เพื่อสนองความต้องการใช้

ไฟฟ้า จาก ถ่านหิน ดีที่สุดในโลก

เปิดบทวิเคราะห์ ไฟฟ้าจากถ่านหินเป็นพลังงานที่ดีที่สุดจริงหรือไม่ ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านของไทยนำถ่านหินเข้ามาใช้มากน้อยแค่ไหน

"โรงไฟฟ้าถ่านหิน" ความเป็นมาและประเด็นขัดแย้งโพสต์

"โรงไฟฟ้าถ่านหิน" ความเป็นมาและประเด็นขัดแย้ง จีนเลิกบางส่วนได้เพราะไฟฟ้ากว่าครึ่งมาจากถ่านหิน ของไทยมีแค่หน่อยเดียว

ข้อมูลพื้นฐานโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดกระบี่และ

เรือบรรทุกถ่านหินระบบปิดขนาด 10 000 เดทเวทตัน บรรทุกถ่านหินลำละประมาณ 8 000 ตัน จากต่างประเทศ วันละไม่เกิน 2 ลำ โดยใช้เส้นทาง

เทคโนโลยีของโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาดกระบี่ สะอาดแค่ไหน ไปดู

ทำไมต้องสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ทำไมต้องถ่านหิน มันปลอดภัยได้

โรงไฟฟ้าถ่านหิน สองเดือนแล้วที่ไม่เดินเครื่อง

Jun 11 2020 · มีการปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เหลืออยู่ 4 แห่ง และหลังจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน